Adatkezelési Tájékoztató az Árkalkulátort igénybe vevők számára

 1. Az adatkezelők megnevezése: Bproduction Kft.
 2. A kezelt adatok, az adatkezelés célja és jogalapja: Az adatkezelők a webszeged.hu árajánlat kalkulátort használók következő adatait kezelik:
 • az ügyfél neve,
 • e-mail címe,
 • telefonszáma,
 • cég neve

Az adatkezelés célja: az érdeklődők hozzávetőlegesen tudják kalkulálni a weboldaluk vállalási költségét.

Az adatkezelés jogalapja:

– az ügyfélnek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott hozzájárulása,

– az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelve (Irányelv) a személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról 7. cikk f) pontja,
– direkt marketing célú tájékoztatás, reklám, hírlevél, egyénre szabott ajánlat eljuttatása, ügyfélelégedettség mérése esetén az ügyfélnek az Infotv. 5.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulása.

 1. Adattovábbítás
  A szolgáltatást igénybe vevők adatait a Bproduction Kft. központi elektronikus adatbázisába továbbítja.
 2. Az adatkezelés időtartama
  – A Bproduction Kft. a kalkulátort igénybe vevőket telefonon, e-mailben megkeresi és adatait az Irányelvvel összhangban az esetlegesen felmerülő polgári jogi igény érvényesítése érdekében 5 évig kezeli.
  – A Bproduction Kft. a kalkulátort igénybe vevők adatait direkt marketing, reklám, hírlevél, egyénre szabott ajánlat eljuttatása, ügyfél-elégedettség mérése céljából az ügyfél-hozzájárulás visszavonásáig kezeli.
 3. Az adatkezelés módja
  A Bproduction Kft. igénybe vevők adatait a saját adatbázisukban rögzítik, és a Bproduction Kft. központi elektronikus adatbázisába is továbbítja. A Bproduction Kft. az ügyfelek adatait az Infotv. által előírt adatbiztonsági szabályok betartásával kezelik.
 4. Adatfeldolgozók igénybevétele
  A Bproduction Kft. adatfeldolgozási feladatok ellátására szerződésben rögzített módon a következő adatfeldolgozókat bízta meg: www.mailchimp.com
 5. Az érintettek jogai A Bproduction Kft. ügyfelei bármikor jogosultak tájékoztatást kérni a rájuk vonatkozó személyes adatokról, kérhetik a hibás adatok helyesbítését, módosítását.

A Bproduction Kft. ügyfelei a 6721 Szeged, Lechner tér 14 . címre, illetőleg az info@bproduction.hu e-mail címre megküldött levélben bármikor megtilthatják személyes adataik direkt marketing, piackutatási célú, vagy az ügyfél-elégedettségre vonatkozó adataik további felhasználását.

 1. Jogorvoslati lehetőségek Az ügyfél az adatai kezelésével kapcsolatosan panaszt tehet az adatkezelő info@bproduction.hu e-mail címén, beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C), vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes bíróságon.

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-103622/2016.